Gard 4

Barrera automàtica vial per a accessos de fins a 3,75 m, que conjuga disseny i seguretat.

Gard 8

Barrera automàtica vial per a accessos de fins a 7,6 m. Per a grans obertures d’ús industrial i col·lectiu.

Gard 12

Barrera automàtica que permet obrir i tancar en només 10 segons un accés de 12 m, típics dels contextos d’instal·lació industrials.

Cat

Per a accessos de fins a 8 m i 16 m

S’aplica en la delimitació d’aparcaments privats i públics, d’una o dues places de garatge.

Unipark

Ideal per a tots els ambients en què es necessita protegir l’aparcament de propietat o del personal autoritzat.