Amb contrapès

Metàl·liques galvanitzades amb xapes d’acer. Anticorrosives o lacades al forn (color blanc, verd, etc …). Proveïdes de marcs i carcassa d’acer. Reforços interiors i laterals, pany central i ancoratges laterals al tancament. Fàcil maneig. Preparades per al seu ús normal o automàtic, amb comandament a distància.

Sandwitch

Metàl·liques galvanitzades amb xapes d’acer. Anticorrosives o lacades al forn (color blanc, verd, etc …). Proveïdes de marcs i carcassa d’acer. Reforços interiors i laterals. Proveïdes amb pany central. Amb ancoratges laterals al tancament. Fàcil maneig. Preparades per al seu ús normal o automàtic, amb comandament a distància.

Alumini

Fabricades amb materials totalment anticorrosius (alumini i acer inoxidable). Lliures de manteniment de per vida.

Fusta

Fabricades amb carcassa de fusta tipus Flandes, Melis, Oregon, etc. Envernissats i lacats color. També sistema mixte, armadura metàl·lica i lames fusta.

EMEGA

Sistema d’automatizació electromecànica per a portes basculants

Confort i seguretat

L’automatització de la porta del garatge facilita la maniobra d’entrada, il·lumina l’accés, garanteix el bloqueig de la porta durant el tancament i, en les versions de 24V, també funciona si falla l’energia elèctrica.

  • S’integra perfectament sense alterar l’aspecte estètic de la porta gràcies a les seves dimensions summament reduïdes i un disseny agradable; els accessoris de transmissió s’apliquen gairebé sense modificar la porta i amb mínimes soldadures que puguin alterar el seu aspecte.
  • Llum d’il·luminació incorporada, de sèrie en tots els models, s’encén en posar en funcionament l’automatització, assenyala l’obertura de la porta i, sobretot, il·lumina el garatge per a facilitar les maniobres.
  • Especialment indicada per a portes pesades i de grans dimensions, la sèrie Emega també inclou una línia completa d’accessoris de muntatge específics, per permetre la motorització dels diferents tipus de portes basculants, fins a 14 m2
  • Més funcionalitat i seguretat amb la versió de 24V: personalització de la velocitat d’obertura, desacceleració de la velocitat en completar el tancament i detecció electrònica de l’obstacle permeten un magnífic control de la maniobra.