Portes de cancela batent

Metàl·liques galvanitzades anticorrosives en 1 o 2 fulles batents. Fabricades amb fulles d’acer. Model de lames horitzontals, barrots verticals de tub, llibret o veneciana i diversos models més. Pilars laterals de subjecció, frontisses de càrrega i pany central. Funcionament manual o preferentment automàtic amb comandament a distància.

ATI

Sistema d’automatizació electromecànica per a portes batents
Robustesa i potència
Són qualitats que asseguren la fiabilitat d’un automatisme per molt de temps, també en reixes de dimensions grans. Amb aquests requisits, CAME ofereix una línia completa de motorreductores electromecànics que no requereixen manteniment ni regulacions periòdiques.

Una automatizació per a cada exigència:

  • La dimensió del full pot ser de 1.8, 3-5 metres cadascuna.

  • El tipus de funcionament pot de tipus residencial o per a ús comunitari (intensiu).

  • ATI presenta diferents dissenys i acabats externs que permeten als seus models integrar-se millor amb l’acabat de les fulles.

  • Funcionament fins i tot amb manca d’energia elèctrica.

  • ATI, amb els seus models de la sèrie 5000, permet la motorització de fulles de grans dimensions de fins a 5 metres per al seu ús industrial i intensiu.

  • Possibilitat d’obertura manual en cas d’emergència per falta d’energia elèctrica.

FROG

Sistema d’automatizació electromecànica per a porte batents

Invisible i precís

FROG és la solució més funcional i visualment integrada per portes batents, la millor manera d’automatitzar una cancel·la mantenint completament inalterada la seva forma i aspecte estètic. A més, el motorreductor electromecànic CAME garanteix un moviment regular, precís i segur en el temps.
Una automatització que marca la diferència:

  • Són robustos, silenciosos i, sobretot, electromecànics: una selecció exigent dels materials emprats, la lubricació amb greix fluida permanentment, i sobretot, en ser electromecànics elimina els treballs de manteniment i regulació de l’automatisme..
  • Són hermètics (grau de proteció IP67) garantint el funcionament fins i tot amb presència d’aigua.
  • Eficient també quan hi ha factors de corrosió ja que la caixa està realitzada en acer amb un tractament de zinc específic; per a aplicacions en zones afectades per agents corrosius forts (o salins) està disponible la versió d’ACER INOXIDABLE (FROG BI).