Portes corredisses

Metàl·liques galvanitzades anticorrosives, fabricades amb mànecs d’acer, lames horitzontals galvanitzades, tubs d’acer verticals, perfils en mode llibret vertical o horitzontal, varis models. Rodaments de càrrega per a guia inferior d’acer anticorrosiu, suports i guies per al seu funcionament manual o preferentment automàtic amb comandament a distància.

Sandwitch corredissa o cancela batent

Construïda amb materials panell sandvitx d’acer doble cara i lacats al forn, mànecs i pilars d’acer prelacats. Panell folrat interiorment amb càmera de poliuretà, evitant manteniments de pintura, etc. Funcionament manual o preferentment automàtic.

Corredissa o cancela batent d’alumini

Construïda íntegrament amb materials d’alumini lacats o amonizados, marcs i pilars en alumini o acer inoxidable, evitant manteniments i corrosió de per vida. Funcionament manual o preferentment automàtic.

BX

Sistema d’automatizació electromecànica per a portes corredisses

Seguretat i fiabilitat d’origen

Unes dimensions molt reduïdes la caracteritzen, a més BX ofereix de sèrie funcions com:

 • Control de moviment sempre a l’abast de la mà. La lògica de comandament li permet aturar la porta directament des del transmissor.
 • Quadre de comandament i radiorreceptor incorporats.
 • Seguretat també a porta parada. Cada comandament d’obertura o tancament és ignorat davant la presència d’un obstacle detectat per les fotocèl·lules o per altres dispositius de seguretat.

Una automatizació BX significa:

 • Possibilitat de comandament d’obertura parcial també des del transmissor. Ideal quan la porta de corredissa s’utilitza com a possible pas de vianants, tancant aquesta automàticament després del pas de la persona.

   

 • Major seguretat activa en iniciar una maniobra. Qualsevol accionament de l’automatització és anul·lat davant un obstacle detectat per les fotocèl·lules.

   

 • Funció d’intermitència prèvia. Com per a tots els sistemes d’automatització CAME, aquesta funció de seguretat indica anticipadament, a través de la llum intermitent, el moviment de la porta, permetent d’aquesta manera alliberar la zona de trànsit i agilitzar la maniobra d’entrada o sortida del vehicle.

   

 • Possibilitat d’obertura manual quan falta l’energia elèctrica. Una còmoda maneta de desbloqueig, protegida per una tapa amb clau, permet a l’usuari obrir manualment la porta.

   

 • L’obertura parcial del full, per al possible pas de vianants; tornant la porta a tancar automàticament una vegada que la persona ha passat.

   

 • Una fàcil i segura codificació entre transmissor i receptor que es realitza per mitjà de AUTOAPRENENTATGE del codi.

   

 • El funcionament fins i tot a falta d’energia elèctrica. BX està predisposat per poder ser alimentat amb bateries d’emergència que es poden allotjar a l’interior de l’automatisme.

   

 • Una instal·lació totalment segura. El quadre de comandament incorporat al grup, alimenta el motor i tots els accessoris connectats a la instal·lació a baixa tensió (24V); el sistema electrònic antiaixafament inverteix o s’atura automàticament el moviment davant la presència d’un obstacle mínim.