Oficina Mataró -  Tlf. 93 755 10 11    Oficina Sabadell - Tlf. 93 566 82 13     Oficina Blanes - Tlf. 657 87 04 71        info@portesiluro.com 

Portes de cancel·la batent

Metàl·liques galvanitzades anticorrosives en 1 o 2 fulles batents. Fabricades amb fulles d'acer. Model de làmines horitzontals, barrots verticals de tub, llibret o veneciana i diversos models més. Pilars laterals de subjecció, frontisses de càrrega i pany central. Funcionament manual o preferentment automàtic amb comandament a distància.


ATI

Sistemes de automatización electromecánica per portes batents

Robustesa i Potència

Són les qualitats que asseguren la fiabilitat d'un automatisme per a molt de temps, també en cancel·les de dimensions majors. Amb aquests requisits, CAME ofereix una línia completa de motorreductors electromecànics que no requereixen manteniment ni regulacions periòdiques.

Una automatizació per a cada exigència:

  • La dimensió de la fulla pot ser d'1.8, 3 fins a 5 metres cadascuna. 

  • El tipo de funcionamiento puede de tipo residencial o para uso comunitario (intensivo).

  • ATI presenta diferentes diseños y acabados externos que permiten a sus modelos integrarse mejor con el acabado de las hojas.

   • Funcionamiento incluso con carencia de energía eléctrica.

   • ATI, con sus modelos de la serie 5000, permite la motorización de hojas de gran tamaño de hasta 5 metros para su uso industrial e intensivo.

   • Posibilidad de apertura manual en caso de emergencia por falta de energía eléctrica.

FROG

Sistema de automatización electromecánica  para puertas batientes

Invisible y precís

FROG és la solució més funcional i visualment integrada per a portes batents, la millor manera d'automatitzar una cancel·la mantenint completament inalterada la seva forma i aspecte estètic. A més, el motorreductor electromecànic CAME garanteix un moviment regular, precís i segur en el temps.

Una automatització que marca la diferència:

 • Són robustos, silenciosos i, sobretot, electromecànics: una selecció exigent dels materials emprats, la lubricació amb greix fluid permanentment, i sobretot, en ser electromecànics elimina els treballs de manteniment i regulació de l'automatisme.
 • Son hermètics (grau de protecció IP67garantint el funcionament fins i tot amb presència d` aigua.
 • Eficient també quan hi ha factors de corrosió ja que la caixa està realitzada en acer amb un tractament de zinc específic; per a aplicacions en zones afectades per agents corrosius forts (o salins) està disponible la versió d'ACER INOXIDABLE (FROG

 

Eficiente también cuando hay factores de corrosión ya que la caja está realizada en acero con un tratamiento de zinc específicopara aplicaciones en zonas afectadas por agentes corrosivos fuertes (salinosestá disponible la versión de ACERO INOXIDABLE (FROG BI).