Oficina Mataró -  Tlf. 93 755 10 11    Oficina Sabadell - Tlf. 93 566 82 13     Oficina Blanes - Tlf. 657 87 04 71        info@portesiluro.com 

Portes corredisses

Metàl·liques galvanitzades anticorrosives, fabricades amb mànecs d'acer, làmines horitzontals galvanitzades, barrots de tub acer verticals, perfils en model llibret vertical o horitzontal, varios models. Rodaments de càrrega per a guia inferior d'acer anticorrosiu, suports i guies per al seu funcionament manual o preferentment automàtic amb comandament a distància.

Sandwitch corredissa o cancel·la batent

Construïda amb materials panell sandvitx d'acer doble cara i lacatges al forn, mànecs i pilars d'acer prelacats. Panell folrat amb cambra de poliuretà interiorment. Evitant manteniments de pintura, etc. Funcionament manual o preferentment automàtic.

Corredissa o cancel·la batent d'alumini

Construída íntegrament amb materials d'alumini lacats o amonitzats, marcs i pilars en alumini o acer inoxidable, evitant manteniments i corrosió per a tota la vida. Funcionament manual o preferentment automàtic.


BX

Sistema d'automatització electromecànica per a portes corredisses

Seguretat i fiabilitat de sèrie

Unes dimensions molt reduïdes la caracteritzen, a més BX ofereix de sèrie funcionis com:

 • Control de moviment sempre a l'abast de la mà . La lògica de comandament li permet parar la porta directament des del transmissor.
 • Quadre de comandament i radiorreceptor incorporats.
        • Seguretat també a porta parada. Cada comandament d'obertura o tancament és ignorat davant la presència d'un obstacle detectat per les fotocèl·lules o per altres dispositius de seguretat.

         

        Una automatizació BX significa:

        • Possibilitat de comandament d'obertura parcial també des del transmissor. Ideal quan la porta de corredissa s'utilitza com a possible pas de vianants, tancant aquesta automàticament després del pas de la persona.

        • Major seguretat activa en començar una maniobra. Qualsevol accionament de l'automatització és anul·lat davant un obstacle detectat per les fotocèl·lules.

        • Funció de intermitencia prèvia. Com per a tots els sistemes d'automatització CAME, aquesta funció de seguretat indica anticipadament, a través de la llum intermitent, el moviment de la porta, permetent d'aquesta manera alliberar la zona de trànsit i agilitar la maniobra d'entrada o sortida del vehicle.

        • Possibilitat d'obertura manual quan falta l'energia elèctrica.
         Una còmoda maneta de desbloqueig, protegida per una tapa amb clau, permet a l'usuari obrir manualment la porta.

        • L'obertura parcial de la fulla , per al possible pas de vianants; tornant la porta a tancar automàticament una vegada que la persona ha passat.

        • Una fàcil i segura codificació entre transmissor i receptor que es realitza per mitjà d'AUTOAPRENENTATGE del codi.

        • El funcionament fins i tot mancant energia elèctrica. BX està predisposat per a poder ser alimentat amb bateries d'emergència que es poden allotjar a l'interior de l'automatisme.

        • Una instal·lació totalment segura. El quadre de comandament incorporat en el grup, alimenta el motor i tots els accessoris connectats a la instal·lació a baixa tensió (24V); el sistema electrònic ANTIAIXAFAMENT inverteix o deté automàticament el moviment davant la presència d'un obstacle mínim.